May 16


Што ако твојот одраз во огледалото
нема форма, ниту лик.
Што ако твојот одраз во огледалото
нема вибрација ниту звук.
Што ако твојот одраз во огледалото
има боја нијансирана со топла или ладна палета.
Што ако твојот одраз во огледалото
е разредена или збиена маса од вибрации.
Но што ќе се случи
ако твојот лик во огледалото
е чиста енергија
произведена во мојата имагинација.

*посветено на една посебна личност