May 28

Си спомнуваш ли…

 

Ти текнува ли на нашата лубов
свежа и прекрасна
како градина од ружи,
а полна со трње.

Joyce-Shelton-Veranda Ти текнува ли на сонот
кога дојде по мене
ме подигна
и на раце ме понесе.

Ти текнува ли
на оној фустан
што ми го подари
кога прват ме бакна таму

на верандата.

Sung Kim-Dixie`s-veranda

, , , , , , , , , .

Напиши коментар