Jun 30

Тука ќе парафразирам едно мислење на Емброуз Бирс за логиката. Имено:

Главна премиса: Шеесет луѓе некоја работа можат да ја завршат шеесет пати побрзо отколку еден човек.

Споредна премиса: Еден археолог може да ископа археолошка сонда за шеесет секунди; следи -

Заклучок: Шеесет археолога може да ископаат археолошка сонда за една секунда.

Оф благословен да е артиметичкиот силогизам, така цела земја ќе ја прекопаме…за неколку дена :D)))

Jun 28

Демократија е кога сите можат да кажат што мислам јас.

тагови:  , , , , , , , , , , , .

Jun 27