Jun 04

Свадбата во Кана - Веронезе

Се што имам во животот сакам еднашка,
а се што сакам го губaм два пати.
Сонце или месечина
дуализам на природата.

Во мојот свет го живеам
моментот на посебноста.
Свето е тоа или профано
во истиот момент доловено.

, , , , , , , , , , .

2 Коментари на “Свето и профано”

  1. Le temps du sacré (Свето време) » Археолошки дневник vol.2.1/2 © Напиша:

    [...] моја дамнешна песна ме потсети на тоа дека кај старите народи покрај многу [...]

  2. Археолошки дневник vol.3 » Le temps du sacré (Свето време) Напиша:

    [...] Оваа моја дамнешна песна ме потсети на тоа дека кај старите народи покрај многу други детерминации, времето се делело на ,,Свето” и ,,Профано”. Веројатно најдобро од сите интелектуалци овој аспект го има елаборирано Мирча Елијаде во неговата истоимена книга каде преку антрополошки, феноменолшки и психолошки аспекти ни го претставува човекот како homo adorans. [...]

Напиши коментар