Jun 08

Можете ли да изброите колку црни точки има на сликата?

Е па така ми беше ќеиф да си го накитам блогот со една кичерајска оптичка уметност. Ех да знаел  Виктор Вазарели (едно негово дело може да се види и во МСУ) кога ја почнувал оптичката уметност, до каде ќе догура. L`art pour l`rt. И би уметност.