Jun 13

ах, ова светЦково ќе ме умре… :)

 

Светски рекорд

Војна Стогодишна
Војна Триесетгодишна
Војна Седумгодишна
Војна од четири години
Од пет години…

Војна добиена во половина минута
од стотинката на секундата.

Жак Превер