Jun 15

 

 

 

 

 

Не ќе беше абим…
И зошто е така?
Скротено на нескриено
вијализа до покриеност.

Креација, името ти е предходница
во ноќи дифузно извртени
колонии разредено се издолжуваат

кон дестилацијата на постоењето.

, , , , , , ,

Напиши коментар