Jun 26

Низ градот чекорев
крај базиликата застанав
во песокот круг нацртав.

Некој ме праша:
,,теос ли е тоа”?

 

 

 

Пројдов крај театарот
седиштата се скаменија
чувствата ги позајмив
скене-то го напуштив.

Продолжив по главната улица
стигнав до библиотеката
боите на градот се сменија
морето замириса.

Од милост или љубов
појдов кон бродовите
Таму каде почнав,
таму го затворив
кругот на световите.

, , , , , , , ,

Напиши коментар