Apr 22

Почетокот на овој ден традиционално се започнува со ѕвонењето на Ѕвоно на Мирот, кое секоја година се огласува на овој ден. Усвоен како таков, Интернационалниот Ден на Земјата, се слави насекаде низ светот.

Само во ОН има мало изместување и денот почнува да се слави на 21 Март. Ова се случува затоа што на 26 Фебруари 1971 генералниот секретар на ОН потпишал декларација и во времето на еквиноксот заѕвонило Ѕвоното на Мирот во седиштето на ОН во Њујорк.

Џон МекКонел (John McConnell) прв ја вовел идејата за глобалниот празник наречен Ден на Земјата на конференцијата на UNESCO за животната средина во 1969. Истата година го дизајнирал и знамето.

Дeнот на Земјата е создаден да не потсетува на нашата одговорност за планетата на која живееме.

Подзастанете, вдишете водзух. Една минута мир за вас, една минута мир за Земјата на која живееме веројатно значи многу повеќе отколку сите тие агресивни кампањи за нејзиното спасување.