May 02

 

Ова е само почеток, а секој почеток во зачеток, има n-ти пат крајни завршетоци. При самоубиство на сопствената сенка, дали моменталниов крај е и оној вистинскиот? Хм… сепак, сакрално искуство со истиот број на краеви не постои.