May 16

Ова е една од подобрите работи кои сум ги видела на македонскиот блогерај и дефинитивно една од најсвежите идеи. Со оваа Галерија на македонски политичари, Galli отвара ново поглевје во пост модерната историја на уметноста. Таков уметнички дијалог како првата слика одамна не сум видела. Laughing out loud

Ќе биде референца на долготрајно проучување, а неговото дело ќе биде составна компонента од критиката и критички видувања на новите концепти.

Едноставно, екселент :)


Блогот на Galli