Oct 12


Дотрча,
во просторот помеѓу
изненадување остави
и отрча
оставајќи ме да сонувам
со очи отворени.