Feb 25

Носам аманет на челото
втиснат печат јасно видлив жиг.
Знам од каде доаѓам
и каде ме праќаат

Го давам своето сведоштво
да остави печат на времето,
се жигосувам себе си по душата
никогаш во животот да не заборавам
на кого припаѓало
тоа што вредело.

, , , , , ,

тоа се само гени?

photo bt: Wojciech Grzanka

 

3 Коментари на “Жигосан идентитет”

  1. Како се справуваме со нелегалната трговија на нашето културното наследство » Археолошки дневник vol.2 © Напиша:

    [...] неколку илјадната публика на Интернет. Би рекла дека за некои луѓе трагањето по идентитетот (од секаков тип)…. Но и добар изговор за било што. Во моментите кога се [...]

  2. Žigosani identitet | Tragovi Напиша:

    [...] Жигосан идентитет [...]

  3. Археолошки дневник vol.3 » Жигосан идентитет Напиша:

    [...] Носам аманет на челото втиснат печат јасно видлив жиг. Знам од каде доаѓам и каде ме праќаат [...]

Напиши коментар