Apr 04

Вие значи мислите дека жената треба да се соедини со мажот дури и после смртта?

- Непоспорно е дека треба. Бракот е за век и веков и за вечноста. Зар вие не ја знаете приказната за историјатот на двајцата млади сопружници од Оверн, кои се сакале? Умреле скоро во исто време и положени се во два гроба кој се разделени со една мала стаза. Но дивата ружа секоја ноќ своите расцветани гранки ги префрлала од едниот гроб, на другиот. Па морале да ги состават ковчезите.

Анатол Франс – Црвениот крин

Ете и тоа ми се случи. Се сопнав во животот. Паднав. За малку ќе умрев. Ако – си реков. Во тој момент знаев дека повторно ќе се родам. Бидејќи по кој знае кој пат, животот ми даде уште еднаш шанса.

До следното мое умирање.