Apr 20

Слики од Ристо Соколов - Сокол

 Ете, тага ме навјасала
џенем не заминува
стојам и гледам.
Зошто тагата на добрите луѓе
се претопува во музика
или во земјата
со солзи натопена
која од калта
слика содава.
Од онаа иста кал
што наназад го уништува
овој град
а со него и сликата на уметникот
кој од калта
злато прави
и создава дело величенствено
но незапомнето
оти калта земја е и тежнее
кон бесконечно распаѓање.

Ова се зборови кои ги запишав благодарение на двајца “пустиници” кои ги запознав. Едниот молчешкум создаваше, другиот во тишина се воодушевуваше. Но човек со срце полно молчење и човек со срце полно тишина, никако не можат да бидат слични …