May 23

Што е вистина, а што реалност? Од вистината можеш да извадиш онолку колку што ќе ставиш во неа. Од реалноста онолку колку што можеш да сносиш последици. Но секоја вистина носи последици. Значи реална е онаа вистина која носи последици. Дури тогаш сваќаш дека е вистинита. Мислам на реалноста. Инаку од каде ќе знаеш дека е реалноста вистинита ако ги нема последиците?

Секое седиште има сопствено гледиште. Секој верува во она што сака да го чуе, види, почувствува… Тоа е неговата вистина. Но кој е реперот кој ни вели што е тоа во кое ќе одбереме да веруваме? Дали е вистината лична своина и ја креираме без разлика на реалноста? Дали е мојата вистина и твоја? И обратно…

Има неколку вистини, мојата, твојата и онаа која никогаш нема да ја дознаеме. А реално може да постојат и повеќе вистини. Тогаш како ќе препознаеме која е правата вистина? Онаа во која ќе одбереме да веруваме или онаа која се обидуваме да ја избегнеме? Но честопати се случува губејќи се на патот кон својата судбина за да ја избегнеме вистината, токму на неа налетуваме. На животната трка со пречки, каде препреките на патот кон спознанието на вистината се како мостови. Некои мостови се преминуваат, а некои за да ги преминеш мораш да ги запалиш.

Многу е лесно да се филозофира и да се даваат совети, но најтешко е тие да се спроведат во прво лице еднина. Секој нивни почеток не вади од улогата на сопствена жртва во животот и ни ја покажува нашата вистина.

1 Коментар на “Ја избрав ли самата својата вистина”

  1. Антонио Напиша:

    bravo

Напиши коментар