May 29

Како сведок на тишината чиј свет започнува
од празнината, поставив стапица за твојот
поглед. Се понадевав во проклетата навика
дека сите оние фрагменти, делчиња и цитати,
ти оставиле доволна лузна да го продолжиш
ловот во непознатото. И наместо приказна
која започна во времето дури и пред времето
да постои, ти дојде и ми рече – Збогум драга
прости ми за сите соништа неостварени.

Напиши коментар