Oct 22

Поминав онака

скриено меѓу версите

во колажот од зборовите

во приказните зад кваката

останааа заклучени

дождот, телото, душата

јас замолив најпонизно

ти ми вети – необавезно.