Feb 09

 Матка, моето енергетско катче ♥

Матка не е само речно крајбрежје и тесни планински патеки.

Матка е мир, духовна рамнотежа…прекрасен пејсаж :)

Матка е заборавено македонско катче, тука зад грбот на градот. Блиску, а сепак далеку.

Матка е место каде треба да се запре пропаѓањето на културните и природните вредности. Под итно се потребни неколку археолошки интервенции и конзервации.

Но….

Матка е и

Горд орел,
свет чувар на липите
каде светите човекови градби опстојуваат
и денес во нашата свест.

Зад секој крај е нов почеток!!!!!!

 

Со група на Habitat for Humanity Macedonia во
Манастирот Успение на Пресвета Богородица на Матка

Напиши коментар