Mar 17

Macedonian carpet

Оваа фотографија насловена како ,,Македонска черга” ја позајмив од сајтот на Проектот Растко – Македонија. Но доколку го користите google earth, тоа е многу честа слика доживеана низ визирот на оваа програма.

You have been google watched through the macedonian carpet

Изненаден
И Господ
Се прашува
Од каде толку убавини
И длабочини
Во стиховите
Македонски…
Дали од виното
Мајсторски превриено
Или од прекрасните жени
Кои кријат повеќе страст
Или има нешто Трето
За кое не слушнал
Некаква
Неправда
Па народот
Тајно
Создава
Свои вредности

Кире Неделковски

Доколку имате линк до помалку познат веб сајт кој адевкатно би одговарал на некој дел од текстот на песната, ве молам оствете го во коментар или на мојот мејл.

Aug 05

Кога го градеа манастирот

Мајсторите окна направија

Лачни.

Низ нив
Болката им влегуваше
И троа виделина
Од очи што им капеше.

Најсетне,
Очите кога им истекоа
Рој светулки и ѕвезди
Го населија манастирот
И се распршаа по
Сводот.

Михаил Ренџов – Нерези, пролетта 81

Клучни зборови: , , , , , , , , , , , , ,

May 30

Солзи од вино
не знае за студенило
да
црното сака собна температура
а јас сакам црно
тешко
темно
аголов каде се скрив
да наздравам
нема за што
ќе спијам
лажев
пиев за мене
мислев на тебе
чисто
другарски
се скрив
плачев
со солзи од вино
ги нема
тоа виното ги стопи
во стих
на собна температура
замижав и те бакнав
во градата
другарски
сега пак пијам
не кажав
пишав

не плачи

homemade by Рибаро

Клучни зборови: , , , , , , , , , , , , ,