Mar 08

Осумнаесеттиот ден од ископувањето, во третиот културен хоризонт, налетавме на фрагменти од фрески. Во аголот од сондата, на место кадешто не би требало да ги има. Најдобриот професорот на светот стоеше видно загрижен над ископините и не ги разбираше зборовите од необичниот текст. Ги врткаше низ рацете, ги составуваше, нешто запишуваше, ама да ги одгатне не му успеваше. Многу долго откако ги снема и него и фреските, една вечер, ги отворив теренските белешки. На дното од кутијата стоеше преклопено писменце. И таму видов опис на артефактите, со бои рачно припремани, со упатство заборавено, со звук на ѕвона и чардаци и со музика од ангелски мегдани. Со глаголи од псалми, аманети помеѓу клесани камења создадени, растолкувани, a од времето заборавени.

Никола Пијанманов - фреска

Никола Пијанманов – фреска (преработена во мозаик)

 

Mar 06

Мартинката

oбично двобојна

црвено-бела амајлија

плетена, шиена или од волна, памук предена

во тивка квечерина или пред изгресонце

со љубов изработена, за здравје дарувана,

на ревер прикачена или на рака износена

со поглед кој бара птица преселница

или бел камен или дрво расцветано

по старински

од тело симната, за природата закачена

со боја испреплетена како симболика

со јасна порака, за иднината

 

Моите мартинки (март, 2016год.)

Моите мартинки (март, 2016год.)

 

Mar 14

Златни полиња и жито во изобилство
во папокот на светот
над карпите под ѕвездите
пред светиот род…

се поклонувам

Во бескрајното море на светлината
фрлам латици во земјата на воздишките
со капки од роса ги мијам очите
и боса танцувам крај огновите.

Им принесов жртва на боговите
ги молев за милост да те воскреснат.
Денес се случи нешто убаво
Се роди ,,Адам”
од Говрлево

12.06.2006, Говрлево

*     *     *

Рецензијата за Адам од Македонија можете да ја прочитате тука.

Текстот беше публикуван во македонското списание Комплетна, а неговата скратена и преработена верзија e поставена на Макeдонската Википедија.

Адам Од Македонија